Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

Bij een diagnostisch onderzoek kunnen de volgende zaken inzichtelijk worden gemaakt
– intelligentie
– ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autisme
– persoonlijkheid

Na een diagnostisch onderzoek worden de resultaten en interpretaties daarvan in een verslag vastgelegd en desgewenst in een nagesprek doorgenomen.
De lengte van een diagnostisch onderzoek kan in overleg vastgesteld worden en duurt ongeveer 12 uur, te verdelen in meerdere afspraken.