Voor wie

Veerkracht Psychologie biedt therapie voor jongeren en volwassenen die last hebben van:

– angst / onzekerheid/ weinig zelfvertrouwen
– trauma / pestervaringen / of andere nare gebeurtenissen
– somberheid / depressie / een negatief zelfbeeld

Aanmeldingen voor volwassenen lopen via Centrum Buitengewoon

Contra indicaties

Er is geen mogelijkheid tot intensieve therapie en/of crisis(gevoeligheid).  Hier zijn is de praktijk te klein voor en kan de zorg die nodig is niet geleverd worden. Dit maakt ook dat er geen zorg geboden voor persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek.

Wij hanteren een leeftijd ondergrens van 10 jaar en teven een IQ ondergrens van 80.

Voor jongeren geldt dat de jongere zelf gemotiveerd moet zijn om een behandeling te volgen en dat er sprake is van een stabiele situatie.