Voor wie

Veerkracht Psychologie biedt therapie voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die last hebben van:

– angst / onzekerheid/ weinig zelfvertrouwen
– trauma / pestervaringen / of andere nare gebeurtenissen
– somberheid / depressie / een negatief zelfbeeld
– ADHD of Autisme

Ook wanneer je een onderzoek wil naar intelligentie of wil weten of er sprake is van ADHD of autisme kun je bij mij terecht.

Over het algemeen bied ik individuele hulp, maar er zijn zeker ook mogelijkheden voor groepsmodules en gezinshulp in samenwerking met collega’s.

Contra indicaties

Er is geen mogelijkheid tot intensieve therapie en/of crisis(gevoeligheid).  Hier zijn is de praktijk te klein voor en kan de zorg die nodig is niet geleverd worden. Dit maakt ook dat er geen zorg geboden voor persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek.

Wij hanteren een leeftijd ondergrens van 6 jaar en teven een IQ ondergrens van 80.