Vertrouwelijkheid en klachten

Als GZ-psycholoog en Psycholoog NIP  ben ik gehouden aan de Beroepscode 2015, Beroepsethiek voor Psychologen, hier te lezen

In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van de vier basisprincipes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

Als praktijkhouder en zorgprofessional  werk ik persoonlijk en cliëntgericht. Er is altijd een luisterend oor als zaken niet naar wens verlopen. U kunt dus te allen tijde contact met mij opnemen als u een klacht van welke aard dan ook heeft.
Lukt ons samen niet om er uit te komen en wilt u hier graag over in contact komen met een andere psycholoog dan kunt u contact opnemen met A. Prakke-Greebe: www.apg-zkm.nl

Mocht dit onvoldoende zijn dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie van het NIP

In het algemeen geldt, daar waar een derde partij bij een onderzoek betrokken is, er geen gevoelige informatie wordt vertrekt zonder toestemming van de cliënt, ook niet als deze derde de betalende instantie is.